የሞገስ ዓመታችሁ ነው! ትንቢታዊ ቃልን .... የእግዚአብሔር ነብይ ሱራፌል ደምሴ